Po raz trzeci na podium

30 listopada 2017

Utrzymanie pozycji lidera wymaga nie tylko dbałości o poszczególne linie biznesowe i procesy, ale przede wszystkim o pracowników, dzięki którym firma tak sprawnie funkcjonuje. Za starania jakie firma podejmuje w zakresie prowadzonej polityki personalnej CEVA po raz kolejny została nagrodzona w plebiscycie Solidny Pracodawca Roku.

– To dla naszej firmy niezwykle istotne wyróżnienie. Ludzie są największą wartością CEVA. Jakość dostarczanych przez nas usług jest wprost proporcjonalna do wiedzy, umiejętności i zaangażowania naszych parcowników. Oni są kluczem do sukcesu firmy. Tytuł Solidny Pracodawca świadczy o tym, że firma buduje przyjazne środowisko pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać, jest również mobilizacją do dalszych działań w zakresie polityki personalnej – mówi Anna Miga-Rubak,VP Human Resources Eastern & Central Europe w CEVA.

CEVA ceni różnorodność we wszystkich aspektach swojego funkcjonowania. Dzięki czemu buduje pozytywne środowisko, w którym każdy może poczuć się częścią organizacji, a co za tym idzie zwiększa to produktywność i zaangażowanie pracowników. W myśl tej idei oprócz poszanowania dla rasy, religii, płci, stanu cywilnego, czy poglądów firma wspiera osoby niepełnosprawne nie tylko poprzez ich zatrudnienie, ale również dostosowując stanowiska do ich potrzeb. CEVA wspiera pracowników począwszy od tych, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową poprzez liczne staże i praktyki, poprzez cały okres ich zatrudnienia .Nie zapomina się również o osobach w wieku 50+ których w całej organizacji jest ok 20%.

CEVA Logistics chętnie wychodzi również z inicjatywami do społeczności lokalnej. Program Zrównoważonego Rozwoju, który jest elementem Polityki Odpowiedzialności Społecznej bazuje na trzech podstawowych filarach, a mianowicie: szacunku do środowiska, pracowników oraz etyce korporacyjnej.

Autor Ceva Logistics PR Department