CEVA w kolejnej akcji krwiodawstwa!

4 czerwca 2020

CEVA chętnie bierze udział w akcjach krwiodawstwa i pomaga w ich organizowaniu oraz nagłaśnianiu. Jedna z nich odbyła się 16 maja 2020 r. w godz. 10.00 -15.00 w Ożarowie Mazowieckim. Od godziny 10:00 w mobilnym busie, w asyście dwóch ekip z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie można było oddać krew. I choć ze względu na epidemię COVID-19 byliśmy zmuszeni zmodyfikować pierwotne założenia akcji, to tym bardziej cieszy nas to, że udało się pozyskać aż 49,5 litra krwi!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji oddając krew oraz osobom zaangażowanym w organizację zbiórki: To­maszowi Kawałkowi oraz Krzysztofowi Wilczyńskiemu, który był jej głównym organizatorem.

Autor