Kultura CEVA

Jedność, Rozwój i Doskonałość definiują tożsamość firmy CEVA i pomagają pobudzać nas do osiągania naszych celów i ambicji.

 

Jesteśmy organizacją o bogatej różnorodności, a działamy bezbłędnie jako jedna firma. Dzielimy wspólną pasję, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania światowej klasy. Mamy najlepszych profesjonalistów w branży łańcucha dostaw i rozwijamy ten talent w inspirującym środowisku pracy.

 

W każdym sektorze branży i kraju gdzie działamy, rozwijamy się szybciej niż rynek. Wykorzystujemy naszą skalę i globalną obecność, aby poprawić skuteczność i zapewnić oferowanie kompletnych usług. Z nami łatwo robi się interesy. Nasze nastawienie na klienta oraz struktura organizacyjna LEAN dają nam szybkość i elastyczność.

 

Codziennie usiłujemy być lepszymi. Systematycznie mierzymy postęp. Wdrażamy najlepsze praktyki na globalną skalę, a nasza kultura LEAN jest podstawą doskonałości działania.

 

Dzielimy dziewięć głównych wartości, które stoją w centrum wszystkiego co robimy oraz sterują nami na naszej drodze do bycia najbardziej cenioną firmą w branży.

 

1. Podchodzimy do klientów z pasją

Zadowolenie klienta umieszczamy w centrum wszystkich naszych działań.

2. Jesteśmy energiczni i pełni zapału

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i pozytywnie nastawieni do innowacji.

3. Jesteśmy zorientowani na wyniki

Oceniamy siebie i innych według rezultatów oraz sposobów ich uzyskania.

4. Odnosimy sukcesy

Spełniamy obietnice i świętujemy nasze sukcesy. Przejawiamy postawę „nie ma rzeczy niemożliwych”.

5. Jesteśmy szybcy i elastyczni

Cenimy szybkość i elastyczność. Minimalizujemy sprawozdawczość i biurokrację aby umożliwić szybką i skuteczną komunikację.

6. Promujemy i cenimy różnorodność

Jesteśmy dumni, że jesteśmy firmą, która jest bogatą mieszanką kultur i pochodzeń, co stymuluje różnorodność myśli i działań.

7. Cenimy ludzi

Dajemy wszystkim możliwość przyczynienia się do rzeczywistych zmian w naszej organizacji poprzez wykorzystanie swojego potencjału.

8. Jesteśmy mistrzami łańcucha dostaw

Kultywujemy i cenimy doskonałość działania i ciągle rozwijamy wiodące w branży procesy.

9. Uczciwość i szacunek to nasz styl

Nasz kodeks postępowania określa podstawy naszej działalności i ochrony środowiska.

IMG_1495

W ciągu 10 lat istnienia CEVA zdałam sobie sprawę, że nowe wyzwania to codzienność, zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym, przechodząc ścieżkę od magazyniera do księgowej.

Znajdź pracę dla siebie